Restaurateur Nico Van Dale

Elk schilderij veroudert in de loop der tijden van uiterlijk.
Dit proces betreft het hele schilderij: de drager, de verflaag en de vernislaag.
Om de aard van de omvang van de schade te herkennen en een passende conservering- en/of restauratietechniek te kunnen kiezen, moet men over gedetailleerde kennis beschikken. Restauratie is een vak dat hog eisen stelt aan techniek en artistiek inzicht, aan handvaardigheid en bovenal aan verantwoordelijkheidsgevoel.

De vraag naar vakkundige restauratoren wordt steeds groter, omdat er almaar meer aandacht gaat naar kwaliteit en behoud van ciltuurbezit. Restaureren is gecompliceerd en moeilijk en mag enkel door gekwalificeerde restauratoren worden uitgeoefend

Vrijblijvend prijsbestek op locatie.
Gediplomeerd.
Sinds 1974.
   Nico van Dale - Walakker 28, B-8200 Brugge Sint-Michiels - T: +3250345018 - GSM: 0475 412632