1. Er wordt op voorhand overleg gepleegd over de voorgestelde behandelingen en de gewenste werkwijze.
  2. Er wordt een verslag opgemaakt van de algemene toestand van het schilderij en van alle verrichte werkzaamheden.
  3. Restauraties worden na advies en onderling overleg uitgevoerd. Onderzoek en prijsbestek zijn vrijblijvend.

 

   Nico van Dale - Walakker 28, B-8200 Brugge Sint-Michiels - T: +3250345018 - GSM: 0475 412632