Conservatie is het belangrijkste onderdeel van de restauratie.

Het is daarom belangrijk het schilderij te bewaren in zijn oorspronkelijke vorm, zonder bijkomende additieven aan te brengen noch te bedoeken. Door het bedoeken boet het schilderij immers aan originaliteit in.

Door het bedoeken uit te stellen, blijft het originele doek bewaard (kunsthistorisch belangrijk) en blijven belangwekkende opschriften op de achterzijde als inventarisnummers, originele signaturen, verzamelzegels, toeschrijvingen e.d. zichtbaar. Bij schilderijen waarvan het linnen broos en verteerd is, is het verdoeken (onder vacuum) helaas onafwendbaar.

   Nico van Dale - Walakker 28, B-8200 Brugge Sint-Michiels - T: +3250345018 - GSM: 0475 412632