Eén van de meest voorkomende beschadigingen van schilderijen, naast accidentele zoals scheuren, breken of verbranden, is het verouderen.

Elk schilderij veroudert en verandert na verloop van tijd van uiterlijk, een proces dat het hele schilderij betreft: de drager, grondlaag, de verflaag en de vernislaag. Omgevingsinvloeden vormen een bedreiging en zijn soms oorzaak van beschadiging.

Zo wordt de vochtigheid van de lucht opgenomen en weer afgegeven (bij hout bijvoorbeeld zwelt het paneel op bij het opnemen en krimpt bij het afgeven). Het afwisselend zwellen en krimpen kan het vervormen en barsten van panelen tot gevolg hebben. Alle organische materialen verouderen. Dat geldt ook voor textiele dragers: linnen is net als hout erg gevoelig voor atmosferische invloeden. Ze verliezen door veroudering hun stevigheid en elasticiteit en voldoen allengs niet meer als drager.

   Nico van Dale - Walakker 28, B-8200 Brugge Sint-Michiels - T: +3250345018 - GSM: 0475 412632